Utbildning

Inom Anthesis Enveco finns lång erfarenhet av undervisning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi på alla universitetsnivåer. Vi ger även föredrag inom våra specialområden, t.ex. ekosystemtjänsters ekonomiska betydelse för allmänheten, företag, kommuner och samhället i stort.