Åsa Soutukorva Swanberg

Åsa SoutukorvaÅsa Soutukorva Swanberg
Senior Associate Consultant

E-post: Asa.Soutukorva@anthesisgroup.com
Mobil: 070-7525610
Skype: asa.soutukorva

Åsa Soutukorva Swanberg har en pol.mag. examen (1998) från Umeå universitet med statsvetenskap och nationalekonomi som inriktning. Under åren 2000-2005 arbetade hon som miljöekonom vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Åsa arbetar framförallt med ekonomisk värdering av miljön och samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Genom åren har hon deltagit i ett stort antal nationella och internationella projekt kopplade till den marina miljön, ekosystemtjänster, radioaktivt avfall, kemikalier, hälsorisker, kulturmiljön, ekonomiska styrmedel etc.