Jenny Wallström

Jenny Wallström
Analytiker, miljöekonomi

E-post: Jenny.Wallstrom@anthesisgroup.com
Mobil: 0730-50 97 44

Jenny Wallström har en fil. kand. examen (2015) i miljövetenskap och en fil. kand. examen (2017) i nationalekonomi från Södertörns högskola. Sedan hösten 2015 arbetar Jenny på Anthesis bland annat med ekonomisk värdering av miljöförändringar och ekosystemtjänster, styrmedelsanalys, schablonvärden och statistisk analys. Hon har deltagit i projekt kopplade till vattenmiljö, luftföroreningar, kommunala miljöbedömningar och myndigheters samhällsekonomiska analyser.