Nyheter

 • Kartläggning av rekreationsvärden kopplade till vattenförekomster

  Sommaren är här och många uppskattar att ta ett dopp, åka båt eller promenera längs vattnet. Rekreation vid vatten representerar höga samhällsekonomiska värden och vi har undersökt hur dessa skulle kunna kvantifieras och skattas monetärt. Resultatet visar bl.a. att mycket av de data som vore önskvärda för en kartläggning saknas idag, men att det är möjligt att skatta värdet av t.ex. fritidsfiske, båtliv och närhet till vatten. Läs mer om vad vi kom fram ...

  Inlagd juni 20, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen till idéworkshop för projektet Tre Skärgårdar!

  Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo. Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten och drivs av Anthesis tillsammans med Coinnovate och Digital Riktning under perioden 2019-2020.Vi hoppas kunna engagera berörda myndigheter, organisationer, lokala näringsidkare och boende för att hitta lösningar på skärgårdens samhällsutmaningar.  Temat för workshopen är tidigare goda erfarenheter, behov/utmaningar, idéer och aktörer. Kort sagt allt som är viktigt för att ge projektet en god start och ...

  Inlagd juni 12, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • eceee 2019 summer study

  Den här veckan Arrangerar the European Council for an Energy-Efficient Economy (eceee) sin konferens 2019 summer study. Agneta Persson som är President för eceee är där och modererar sessionen Smart and sustainable communities. Mer än 360 personer från hela världen är där och utbyter erfarenheter och kunskaper.

  Inlagd juni 7, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Vi välkomnar Maria Hammar och Pernilla Holgersson till Anthesis

  Med start 1 juni välkomnar vi två nya kollegor till Anthesis och förstärker därmed vår verksamhet ytterligare. Vi är mycket glada över att ta emot Maria Hammar och Pernilla Holgersson som båda har en lång konsulterfarenhet och har arbetat med hållbara lösningar och innovationer det senaste. Maria har arbetat med biogas och cirkulär ekonomi i olika konsultbolag och kommer senast från en roll som chef för en miljöavdelning inom samhällsbyggnadsbranschen. Pernilla har lång erfarenhet av att ...

  Inlagd juni 4, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Solelslösningar i flerbostadshus på Gotland

  Energimyndigheten har i sin färdplan Gotland föreslagit att Gotland ska bli en viktig pilot för ett hållbart energisystem. Ett av de åtgärdsområden som Energimyndigheten pekar ut i färdplanen är resurseffektiv bebyggelse. Inom åtgärdsområdet finns ett förslag på att genomföra ett demonstrationsprojekt för solelslösningar i flerbostadshus. I denna förstudie genomför Anthesis en kartläggning över behov, potential och intresse från fastighetsägare för att vidare genomföra ett teknikutvecklings- och demonstrationsprojekt. Målet ...

  Inlagd juni 4, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Lyckad första del i seminarieserien om energieffektivisering

  Igår (14/5) genomfördes den första, och mycket lyckade, delen i vår seminarieserie om energieffektivisering. Vi som anordnar seminarieserien är konsortiet med Aktea, Anthesis, Aton, Borg&Co och Nitton. Ett 50-tal personer fanns på plats när experter från företagen i konsortiet berättade om mervärden av energieffektivisering. Källa: IEA 2014 Lotta Bångens var kvällens moderator. Eje Sandberg inledde med att ge en introduktion till mervärden och följdes av Nils ...

  Inlagd maj 15, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Grillsäsongen är igång!

  Årets tips är algburgare. En algburgare (eller närmare bestämt algerna) tar upp fosfor och kväve från havet när den växer, vilket minskar övergödningen. I ett forskningsprojekt tillsammans med KTH Royal Institute of Techonology, IVL och Tyréns undersöker vi möjligheterna att utöka den marina bioekonomin, med skörd av alger, musslor, ostron, vass och annan biomassa för tillverkning av mat, material och energi. Man kan skörda naturligt växande biomassa eller så kan man odla, som ...

  Inlagd maj 9, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Ny fallstudierapport om hållbarhetsbedömning av efterbehandlingsåtgärder

  Den femte och sista fallstudierapporten inom forskningsprojektet SAFIRE är nu färdigställd. SAFIRE-projektets övergripande syfte är att utvärdera hur hållbarhetsbedömningar kan förbättra effektiviteten i efterbehandlingar (EBH) av förorenade områden i Sverige, vilket görs med SCORE-metoden. SCORE bygger på multi-kriterieanalys (MKA) där EBH-åtgärder utvärderas med avseende på en uppsättning miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetskriterier, och olika åtgärdsalternativ jämförs för att avgöra vilken åtgärd som är lämpligast att utföra för att uppnå projektets mål. Denna fallstudie hanterade den f.d. ...

  Inlagd april 27, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Inbjudan till seminarium 14/5: Vad är det värt att få ett bättre inomhusklimat?

  Vi som arbetar med energieffektivisering älskar att värdera allt i kilowattimmar. De är lätta att mäta och räkna, och om möjligt ännu enklare att översätta till kronor och ören. Men vi vet alla att det inte är kWh-minskningar som får Sveriges kommuner, företag, industrier och fastighetsägare att satsa på effektivisering. De drivs av andra värden, såsom nöjdare hyresgäster, bättre arbetsmiljöer, minskad klimatpåverkan, ökad produktivitet, fastighetslån till lägre räntor, osv. Aktea, Anthesis, Aton, Borg&Co, och Nitton vill ...

  Inlagd april 16, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Anders undersöker behovet och potentiella tekniker för storskalig energilagring av el i Norden

  Anders Schweitz läser magisterprogrammet i energisystem på Högskolan i Gävle, och skriver under senare delen av våren sin magisteruppsats på Anthesis. Anders har valt att skriva om energilagring som möjliggörare för en ökad andel förnybar el. Anders menar att det talas mycket om behovet av att kunna lagra el i framtiden och då är frågan vilka tekniker som är mest relevanta att använda sig av ...

  Inlagd april 15, 2019 | Kategorier: Nyheter
Page 1 of 1112345Next ›Last »