Specialområden

Våra specialområden är ekonomisk värdering av miljön, samhällsekonomisk konsekvensanalys, analyser av hållbar utveckling, kust och hav samt ekosystemtjänster, men vi är öppna för alla typer av uppdrag med samhällsekonomisk eller miljöekonomisk koppling. Vår bredd har gett oss erfarenheter inom en lång rad av sakområden och vi är alltid intresserade av nya utmaningar.