Linus Hasselström

Linus HasselströmLinus Hasselström
Head of Environmental Economics and Natural Capital Business

E-post: Linus.Hasselstrom@anthesisgroup.com
Mobil: 070-498 78 20
Skype: linus.hasselstrom

Linus Hasselström har en fil.mag. examen (2005) i nationalekonomi från Stockholms universitet. Han har sedan dess arbetat bl.a. med ekonomisk värdering av olika ekosystemtjänster vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm och undervisat i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Linus är konsult på Anthesis Enveco sedan 2007 och hans arbete på företaget har bl.a. involverat föreläsningar, ekonomiska analyser av policyverktyg, genomförande av värderingsstudier, ekosystemtjänstkartläggningar samt kostnadsnyttoanalyser.