Henrik Scharin

Henrik ScharinHenrik Scharin
Analytiker

E-post: Henrik.Scharin@anthesisgroup.com
Mobil: 073-154 26 14

Henrik Scharin är doktor i nationalekonomi och disputerade vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ulltuna 2005. Sedan dess har han arbetat som miljöekonom på Naturvårdsverket, Miljödepartementet, BalticStern sekretariatet samt Konjunkturinstitutet. Under dessa år har han genomfört en mängd olika ekonomiska analyser, ofta med fokus på miljöproblem kopplade till vattenfrågor såsom Aktionsplan för Östersjön (BSAP), EU:s vattendirektiv (WFD), EU:s Marina direktiv (MSFD) samt BalticSTERN rapporten.