Julia Wahtra

Julia Wahtra
Konsult

E-postJulia.Wahtra@anthesisgroup.com
Mobil: 0704-68 70 34

Julia studerar vid Sveriges Lantbruksuniversitet och kommer till sommaren att ta ut en Agronomexamen och en masterexamen i nationalekonomi med inriktning miljöekonomi. På Anthesis har hon vid sidan av sina studier varit med och arbetat i projekt om kvantifiering av mervärden av energieffektiva småhus och värdering av ekosystemtjänster. Under våren kommer Julia att skriva sin masteruppsats för Anthesis i ämnet prioritering av skydd av dricksvattenresurser.