Stefan Johansson

Stefan Johansson
Analytiker

E-post: Stefan.Johansson@anthesisgroup.com
Mobil: 070-684 19 43

Stefan Johansson är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med en examen inom Miljöledning, Materialteknik och Industriell Ekologi. Under 2018 kommer han att avlägga teknologie doktorsexamen om hur man på ett transparent och trovärdigt sätt kan skapa klimatpositiva stadsdelar.

Stefan har mångårig erfarenhet av att arbeta med klimatfrågan på en lokal nivå, främst inom städer, stadsdelar, projekt och program. Under åren har han arbetat med att utvärdera Stockholms stads klimatinvesteringsprogram (KLIMP), Stockholms stads handlingsprogram mot växthusgaser och hjälpt staden att tillsammans med The Clinton Foundations Climate Initiative (CCI) ta fram en metod för hur man skapar en klimatpositiv stadsdel. Denna metod ligger till grund för Norra Djurgårdsstadens mål att bli en klimatpositiv stadsdel.