Frida Franzén

Frida FranzénFrida Franzen
Analytiker

E-post: Frida.Franzen@anthesisgroup.com
Mobil: 073-180 98 38
Skype: franzen.frida

Frida Franzén är fil.dr. i Mark och vattenteknik från Kungliga Tekniska Högskolan, med en bakgrund i tvärvetenskaplig miljövetenskap från Södertörns Högskola. Frida disputerade 2015 inom ämnet lokalt deltagande i vattenförvaltning, med ett fokus på övergödningsfrågor, samordning, lantbrukare, och incitamentsstrukturer. Hennes arbete på Anthesis Enveco är främst inriktat på sociala aspekter i förvaltningen av ekosystem, vilket t.ex. innebär att kartlägga viktiga aktörer, studera läroprocesser, samt att utvärdera organisering och institutionella arrangemang för måluppfyllelse och god förvaltning.