Erik Wallentin

Erik WallentinErik Wallentin
Analytiker

E-post: Erik.Wallentin@anthesisgroup.com
Mobil: 073-680 24 36
Skype: erikanderswallentin

Erik Wallentin är fil.mag. i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (2008). Erik arbetar sedan hösten 2014 deltid på Anthesis Enveco och slutför samtidigt sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Eriks forskning är inriktad mot tillämpad mikroekonomi med särskilt fokus på hur konsumenter efterfrågar upplevelser som naturupplevelser och produkter med många egenskaper. Hos Anthesis Enveco har Erik bland annat varit involverad i projekt om jordbruksstöd, matsvinn och efterfrågan på dricksvatten.