Nyheter

 • Ny medarbetare!

  Enveco välkomnar Jenny Wallström som ny medarbetare på vårt kontor i Skärholmen! Jenny har en fil kand. examen (2015) i miljövetenskap från Södertörns högskola och skrev sin kandidatuppsats för Enveco. Uppsatsen syftade till att undersöka hur allmänheten påverkas av algblomningar och hur ökad algblomning kan tänkas påverka Gotlands turistnäring i framtiden. I höst arbetar Jenny på Enveco med att sammanställa och analysera statistik över kommunala planer inom forskningsprogrammet SPEAK för att förbättra kommunernas miljöbedömningar.  

  Inlagd oktober 14, 2015 | Kategorier: Nyheter
 • Ny guide för värdering av ekosystemtjänster!

  Enveco har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en guide för värdering av ekosystemtjänster. Oavsett om syftet med en värdering är att på ett djupgående sätt (t.ex.monetärt) bestämma storleken på ett projekts påverkan på ekosystemtjänster, eller att identifiera vilka ekosystemtjänster som finns på en viss plats, är guiden ett användbart redskap. Guiden bygger på en steg-för-steg metod som även illustreras med exempel tagna från värderingar i olika svenska sammanhang. Naturvårdsverkets förhoppning är att guiden kommer underlätta ...

  Inlagd september 8, 2015 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco Göteborg flyttar till större lokal!

  Vi är tillbaka igen efter våra sommarledigheter och firar starten av höstterminen och flera nya intressanta uppdrag med en flytt till större lokaler i Göteborg. Adressen, Kyrkogatan 30, är samma som tidigare. Vi ser fram emot att välkomna både gamla och nya kunder och samarbetspartners!

  Inlagd augusti 25, 2015 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco håller kurs i samhällsekonomisk analys!

  Välkommen till Envecos endagskurs på Torsgatan 26 i Stockholm onsdag den 7 oktober Den här kursen varvar metodgenomgångar och praktiska exempel för att ge dig en överblick över vad en samhällsekonomisk analys kan vara. Kursen besvarar frågor som: Vilka olika typer av samhällsekonomiska analyser finns det? Vad är det för skillnad mellan t.ex. samhällsekonomiska konsekvensanalyser, kostnads-nyttoanalyser, företagsekonomiska analyser, kommunalekonomiska analyser och regionalekonomiska analyser? Vilka är deras styrkor och svagheter? Hur kommer miljön, ekosystemtjänster, kultur och hälsa in i samhällsekonomiska ...

  Inlagd juni 17, 2015 | Kategorier: Nyheter
 • Personalnytt!

  Frida Franzén är tillbaka hos Enveco efter doktorandstudier vid KTH och Södertörns högskola. Frida arbetar på vårt kontor i Skärholmen. Erik Wallentin arbetar sedan i höstas på Göteborgskontoret, samtidigt som han slutför sin doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.                   Fotograf: Södertörns högskola  

  Inlagd maj 25, 2015 | Kategorier: Nyheter
 • NY RAPPORT Hur tillämpas miljöbalkens rimlighetsavvägning? – en kartläggning av rättspraxis

  Domstolarna synes tillämpa rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken utan att på ett tydligt sätt redovisa de bedömningar som ligger till grund för avvägningen. Exempelvis framgår det vanligen inte av domskälen om domstolarna utgick från det enskilda företagets ekonomi eller från ett branschperspektiv i bedömningen av om åtgärder som ska skydda miljön och människors hälsa är rimliga eller inte. Rättspraxis som har vuxit fram på området är således långt ifrån tydlig och ...

  Inlagd februari 20, 2015 | Kategorier: Nyheter
 • 2014 – ett händelserikt år!

  Det har (som vanligt) varit ett spännande och innehållsrikt år – 2014 – vårt jubileumsår! Den viktigaste händelsen är förstås att Enveco nu även har kontor i Göteborg. I oktober kunde vi glädjande nog utöka personalstyrkan i Göteborg genom att anställa Erik Wallentin som analytiker. Under året har vi jobbat med många spännande projekt. Här kommer endast ett litet axplock: Vi har mer och mer närmat oss den "juridiska världen", t.ex. genom arbete tillsammans med IVL inom forskningsprojektet ...

  Inlagd december 19, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco deltar i nytt projekt om ekologisk kompensation!

  Tillsammans med Enetjärn Natur AB och EESweden i Sverige, PTT i Finland och Hårklau NRM Services i Norge deltar Enveco i ett projekt som handlar om att utreda förutsättningarna för en ökad och kostnadseffektiv tillämpning av ekologisk kompensation i Norden. Projektet fokuserar på ekologisk kompensation för exploatering av ”vardagslandskapet” utanför skyddade områden och möjligheter att kostnadseffektivt motverka nettoförlust av biologisk mångfald. Läs mer om projektet här!    

  Inlagd oktober 1, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Vattenåret 2015!

  Välkommen till Envecos förmiddagsseminarium på Torsgatan 26 i Stockholm tisdag den 30 september! Inbjudna experter och beslutsfattare deltar i en diskussion om mervärden av åtgärder på vattenområdet! Seminariet belyser bl.a. följande: Vattenåret 2015 - Enveco ger en kort genomlysning av kopplingen mellan det svenska åtgärdsarbetet och övergripande europeiska strategier för biodiversitet, blå tillväxt m.m. Vad behöver beslutsfattarna veta för att fatta hållbara beslut för våra vatten? Att hållbart nyttja havets ekosystemtjänster för tillväxt - ...

  Inlagd september 16, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Slutfört projekt om marknader för ekosystemtjänster!

  Vi har under de senaste åren lagt stor energi på att fördjupa oss i hur marknader för ekosystemtjänster kan bidra till att uppnå miljömål och vilka fallgropar som finns. I vårt senaste projekt, där vi jobbat tillsammans med Fores, EnviroEconomics Sweden, Inclusive Business Sweden och den vietnamesiska regeringen har vi fått ytterligare kunskap om marknadernas styrkor och svagheter. Kortfattat kan vi konstatera att olika marknadstyper är bra på olika saker. Vi har i projektet tagit ...

  Inlagd september 4, 2014 | Kategorier: Nyheter