Nyheter

 • Värdering av vatten – Webbinarium 26 april

  Anthesis Enveco bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium där vi delar med oss av våra erfarenheter av att värdera ekosystemtjänster ekonomiskt. Med exempel från en nyligen genomförd studie för Stockholms stad visar vi hur vatten kan värderas och hur informationen kan användas vid beslut. Studien visade att allmänheten är oroade över miljötillståndet i Stockholms vatten - nyttan av uppnå god vattenstatus värderas till ca 2,5 miljarder kronor. ...

  Inlagd april 20, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Vill du lära dig mer om miljöekonomi och hållbarhet?

  Anthesis Enveco erbjuder allt från enstaka föreläsningar och workshoppar till fördjupande kurser inom våra kompetensområden. Utbildningarna är samlade kring sju teman, men separata kurser eller föreläsningar kan också ges för varje temadel. Läs mer om Anthesis Envecos kurspaket och hur du anmäler ditt intresse här!

  Inlagd april 19, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Enveco skattar värdet av Stockholms sjöar och vattendrag till miljardbelopp!

  Anthesis Enveco har på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholms stad genomfört projektet Värdering av vattenförekomster i Stockholm. Syftet med projektet har varit att ekonomiskt värdera Stockholms sjöar och vattendrag samt översiktligt jämföra värdet med kostnaden för åtgärder. De viktigaste slutsatserna från studien är: Allmänheten i Stockholm är oroade för vattenkvaliteten i Stockholms sjöar och vattendrag och anser att det till viss del är deras ansvar som medborgare att verka för att skydda vattenmiljön. De flesta tycker ...

  Inlagd februari 21, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Ny rapport visar på nyttan av minskat textilavfall!

  Svenskarna konsumerar varje år omkring 13 kg textil per person. Omkring hälften av detta hamnar till slut i restavfallet. Detta är problematiskt eftersom textilerna som slängs är en värdefull resurs som i många fall kan återanvändas och i andra fall återvinnas till nya textiler eller exempelvis isoleringsmaterial. Anthesis Enveco har på uppdrag av Naturvårdsverket analyserat hur stor del av textilerna i restavfallet som skulle kunna samlas in separat och vilka kostnader och nyttor som hade ...

  Inlagd september 27, 2016 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Group och Enveco går samman!

  Enveco kan med glädje meddela att vi nu ingår i det globala konsultbolaget Anthesis Group som erbjuder tjänster och lösningar inom hållbarhet. Enveco blir Anthesis miljöekonomiska center of excellence för stöd åt globala kunder i frågeställningar kring ekonomi och hållbarhet. Läs mer om samgåendet här och om Anthesis verksamhet internationellt och i Sverige.

  Inlagd september 15, 2016 | Kategorier: Nyheter
 • Ny metod för integrering av ekosystemtjänster i havsplaneringen!

  Enveco leder just nu ett projekt som syftar till att utveckla en metod för integrering av ekosystemtjänster i havsplaneringen. Projektet som finansieras av Nordiska ministerrådet löper under 2016 och utförs i samarbete mellan Finlands miljöcentral (SYKE) och Vista Analyse AS i Norge. Marina resurser och ekosystemtjänster utgör avgörande faktorer för välbefinnandet och utvecklingen av samhället. I Norden har alla länder långa kuststräckor och stora delar av befolkningen lever nära havet med stark koppling till det marina ...

  Inlagd september 7, 2016 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco söker erfaren miljöekonom!

  Intresset för och behovet av miljöekonomiska analyser växer. Myndigheter, kommuner, företag m.fl. fokuserar alltmer på hur deras verksamheter kan bli mer hållbara. Detta återspeglas också inom den europeiska miljölagstiftningen där skydd av naturen ska uppnås genom en hållbar förvaltning som innebär en sammanvägning av ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. För att möta denna ökade efterfrågan kommer vi under året att behöva utöka vår personalstyrka i Stockholm och/eller Göteborg. Vi söker i ...

  Inlagd april 4, 2016 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco hjälper företag med hållbarhetsrapportering inom GRI4!

  Från 2017 kommer EU att ställa nya krav på hållbarhetsrapportering. I förslaget för hur det nya EU-direktivet ska införlivas i svensk lagstiftning (Ds 2014:45) hänvisas bl.a. till GRI som en internationell standard för hållbarhetsredovisning som idag används av ett flertal svenska företag. Enveco erbjuder anpassat stöd till företags hållbarhetsrapportering inom GRI4. Oavsett om ett företag ...

  Inlagd februari 9, 2016 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt verktyg gör saneringar av förorenade områden mer hållbara!

  Att sanera förorenade områden innebär svåra avvägningar för att hitta hållbara lösningar som minimerar risker för både människa och miljö till rimlig kostnad. Det har tidigare saknats ett sammanhållet sätt att väga in såväl miljömässiga, som sociala och ekonomiska aspekter när olika alternativ för sanering av förorenade områden utvärderas. Men nu publiceras två vetenskapliga artiklar där forskare har utvecklat analysverktyget SCORE, som även testas praktiskt på flera fallstudieområden i Sverige. Enveco Miljöekonomi AB har deltagit ...

  Inlagd februari 4, 2016 | Kategorier: Nyheter
 • NY RAPPORT. Minskat matavfall – miljönytta och kostnadsbesparingar.

  I Sverige slängs omkring 150 kg mat per person varje år. Hälften av detta är onödigt matavfall, så kallat matsvinn, som hade kunnat ätas om det hade hanterats på annat sätt. Enveco Miljöekonomi har på uppdrag av Naturvårdsverket beräknat nyttan av att minska matavfallet med 20 procent i hela livsmedelskedjan. Lyckas vi uppnå en sådan minskning kan vi spara 10-14 miljarder kronor varje år. Det största matsvinnet uppstår i hushållen, men studien visar att man ...

  Inlagd november 25, 2015 | Kategorier: Nyheter