Nyheter

 • Vi söker tre ”testpiloter”

  Anthesis Enveco söker tre ”testpiloter” inför lanseringen av RiskHorizon på den svenska marknaden. RiskHorizon vänder sig främst till dig som behöver en snabb överblick över dina ESG-risker. Du kanske har internationella underleverantörskedjor eller är investerare/kapitalförvaltare. Läs mer på https://www.risk-horizon.com/ Ni får kostnadsfritt testa det webbaserade verktyget på ert företag. Vi ställer upp med gratis introduktion och support från våra experter i Storbritannien, och lokalt stöd här i Sverige. I gengäld ger ni oss feedback på funktionalitet ...

  Inlagd maj 31, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Agneta!

  Agneta Persson arbetar sedan den 1 maj som Head of Energy and Sustainable Cities Nordic Region på Anthesis Group. Hon kommer närmast från WSP Sverige där hon ansvarade för affärsutvecklingen inom hållbarhetsområdet. Agneta har en gedigen erfarenhet av arbete med hållbara energisystem och hållbara städer, bl.a. i Norra Djurgårdsstaden (Stockholm), Brunnshög (Lund), H+ (Helsingborg), Östra Sala backe (Uppsala), Sibbesborg (Finland) och Fishermans Bend i Melbourne (Australien). Hon är ...

  Inlagd maj 17, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Enveco välkomnar Ingemar Jönsson som gästprofessor under 2017-2018 med inriktning på ekosystemtjänster

  Ingemar Jönsson är professor i ekologi vid Högskolan Kristianstad och har nyligen lett ett forskningsprojekt (ECOSIMP) om kommunernas intresse och förutsättningar att använda ekosystemtjänstbegreppet i planering och beslutsfattande. Han vill nu bredda sin kompetens inom miljöbedömning och ekosystemtjänstvärdering och har genom mobilitetsanslag från Vinnova fått möjlighet att inleda samarbete med Anthesis Enveco. Under 2017-2018 kommer han att vistas på Anthesis Enveco under sammanlagt 3 månader ...

  Inlagd maj 10, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Miljöekonomi – en orienterande endagskurs

  Hur bedömer jag om kommunens/företagets klimatåtgärder är kostnadseffektiva? Genom den här kursen får du svar på hur miljöekonomiska verktyg kan besvara denna och många fler frågor, t.ex. rörande naturkapital, ekosystemtjänster och cirkulär ekonomi. ► Läs mer om kursen här Kursen ges av Anthesis Enveco i Stockholm den 15 juni. För anmälan kontakta Mikaela.Stojanovic@anthesisgroup.com.

  Inlagd april 27, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Värdering av vatten – Webbinarium 26 april

  Anthesis Enveco bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium där vi delar med oss av våra erfarenheter av att värdera ekosystemtjänster ekonomiskt. Med exempel från en nyligen genomförd studie för Stockholms stad visar vi hur vatten kan värderas och hur informationen kan användas vid beslut. Studien visade att allmänheten är oroade över miljötillståndet i Stockholms vatten - nyttan av uppnå god vattenstatus värderas till ca 2,5 miljarder kronor. ...

  Inlagd april 20, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Vill du lära dig mer om miljöekonomi och hållbarhet?

  Anthesis Enveco erbjuder allt från enstaka föreläsningar och workshoppar till fördjupande kurser inom våra kompetensområden. Utbildningarna är samlade kring sju teman, men separata kurser eller föreläsningar kan också ges för varje temadel. Läs mer om Anthesis Envecos kurspaket och hur du anmäler ditt intresse här!

  Inlagd april 19, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Enveco skattar värdet av Stockholms sjöar och vattendrag till miljardbelopp!

  Anthesis Enveco har på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholms stad genomfört projektet Värdering av vattenförekomster i Stockholm. Syftet med projektet har varit att ekonomiskt värdera Stockholms sjöar och vattendrag samt översiktligt jämföra värdet med kostnaden för åtgärder. De viktigaste slutsatserna från studien är: Allmänheten i Stockholm är oroade för vattenkvaliteten i Stockholms sjöar och vattendrag och anser att det till viss del är deras ansvar som medborgare att verka för att skydda vattenmiljön. De flesta tycker ...

  Inlagd februari 21, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Ny rapport visar på nyttan av minskat textilavfall!

  Svenskarna konsumerar varje år omkring 13 kg textil per person. Omkring hälften av detta hamnar till slut i restavfallet. Detta är problematiskt eftersom textilerna som slängs är en värdefull resurs som i många fall kan återanvändas och i andra fall återvinnas till nya textiler eller exempelvis isoleringsmaterial. Anthesis Enveco har på uppdrag av Naturvårdsverket analyserat hur stor del av textilerna i restavfallet som skulle kunna samlas in separat och vilka kostnader och nyttor som hade ...

  Inlagd september 27, 2016 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Group och Enveco går samman!

  Enveco kan med glädje meddela att vi nu ingår i det globala konsultbolaget Anthesis Group som erbjuder tjänster och lösningar inom hållbarhet. Enveco blir Anthesis miljöekonomiska center of excellence för stöd åt globala kunder i frågeställningar kring ekonomi och hållbarhet. Läs mer om samgåendet här och om Anthesis verksamhet internationellt och i Sverige.

  Inlagd september 15, 2016 | Kategorier: Nyheter
 • Ny metod för integrering av ekosystemtjänster i havsplaneringen!

  Enveco leder just nu ett projekt som syftar till att utveckla en metod för integrering av ekosystemtjänster i havsplaneringen. Projektet som finansieras av Nordiska ministerrådet löper under 2016 och utförs i samarbete mellan Finlands miljöcentral (SYKE) och Vista Analyse AS i Norge. Marina resurser och ekosystemtjänster utgör avgörande faktorer för välbefinnandet och utvecklingen av samhället. I Norden har alla länder långa kuststräckor och stora delar av befolkningen lever nära havet med stark koppling till det marina ...

  Inlagd september 7, 2016 | Kategorier: Nyheter