Nyheter

 • Webbinarium – Att beräkna lönsamheten av miljöåtgärder i vattendrag

  Idag höll vi ett kostnadsfritt webbinarium om ett nytt verktyget för att beräkna den finansiella och samhällsekonomiska lönsamheten av miljöförbättrande åtgärder i vattendrag. Verktyget är ett resultat av forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten som Anthesis Enveco har deltagit i. Verktyget är Excel-baserat och kan laddas ned från Energiforsks hemsida. Webbinariet vände sig till alla som arbetar med vattenmiljöfrågor på energiföretag, myndigheter och ideella organisationer, och som har intresse för ekonomiska analyser. Det hölls av ...

  Inlagd mars 15, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Slutseminarium för SPEAK-programmet!

  Miljöbedömning för hållbar utveckling Mer ekosystemtjänstanalyser och andra förslag för att stärka miljöbedömning som ett verkningsfullt verktyg i planeringen för hållbar utveckling har tagits fram av forskningsprogrammet SPEAK (Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge). 14 mars var det slutseminarium på Naturvårdsverket för SPEAK, där ca 40 deltagare bland annat diskuterade förslag som tagits fram inom programmet. Från Anthesis Enveco har Tore Söderqvist och Jenny Wallström medverkat i forskningen ...

  Inlagd mars 15, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Stefan!

  Stefan Johansson är nyanställd som analytiker inom hållbar energi och hållbara städer Stefan är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med en examen inom Miljöledning, Materialteknik och Industriell Ekologi. Under 2018 kommer han att avlägga teknologie doktorsexamen om hur man på ett transparent och trovärdigt sätt kan skapa klimatpositiva stadsdelar. Stefan har mångårig erfarenhet av att arbeta med klimatfrågan på en lokal nivå, främst inom städer, stadsdelar, ...

  Inlagd mars 9, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen till webbinarium 15 mars!

  Hur kan man beräkna lönsamhet av miljöåtgärder i vattendrag? Missa inte vårt kostnadsfria webbinarium om ett nytt verktyg som beräknar den finansiella och samhällsekonomiska lönsamheten av miljöförbättrande åtgärder i vattendrag! Webbinariet vänder sig till alla som arbetar med vattenmiljöfrågor på energiföretag, myndigheter och ideella organisationer, och som har intresse för ekonomiska analyser. Du deltar med din egen dator via en Skype-länk. Presentationen tar ca 20 minuter. Därefter finns det cirka 10 minuter ...

  Inlagd februari 21, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Carbon tax – the Swedish example!

  We are delighted to have been given the task to provide an overview of the Swedish tax on CO2 for the International Institute of Environment Japan (IIEJ). We seek to answer the question: What is the recipe for a successful implementation of a carbon tax? The work is based on interviews with key experts and includes a background to the tax, identification of major stakeholders and their incentives, and an assessment of impacts on GHG emissions ...

  Inlagd januari 23, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • ECOCOA – nytt forskningsprojekt om hur miljöpåverkan i kustområden kan kompenseras!

  Förra veckan kunde vi berätta att Anthesis Enveco tillsammans med Högskolan Kristianstad m.fl. deltar i ett nytt treårigt forskningsprojekt om ekologisk kompensation ur ett kommunperspektiv (läs mer här). Nu kan vi meddela den goda nyheten att vi även kommer att vara med i det treåriga forskningsprojektet ECOCOA, också detta på tema ekologisk kompensation. Projektet finansieras av Naturvårdsverket, leds av SLU och kommer att handla om hur negativ påverkan från verksamheter i kustområden kan lindras. ...

  Inlagd januari 17, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt forskningsprojekt om ekologisk kompensation!

  Anthesis Enveco deltar i treårigt forskningsprojekt om ekologisk kompensation ur ett kommunperspektiv. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och leds av Högskolan Kristianstad. Läs mer här.  

  Inlagd januari 12, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis fortsätter växa – nu rekryterar vi konsulter inom hållbar energi och hållbara städer!

  Vi söker två konsulter till vår verksamhet Hållbar energi och Hållbara städer. Vi ser gärna att båda har erfarenhet av att arbeta som konsult, och söker en person med minst ett par års arbetserfarenhet och en med längre erfarenhet. Anthesis är ett konsultföretag med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi arbetar ofta multidisciplinärt och erbjuder utredningar, projektledning, forskning och utbildning inom områdena hållbara städer, hållbar energi, miljö-/samhällsekonomi. Våra uppdragsgivare finns inom privat, ideell och offentlig ...

  Inlagd december 15, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt projekt: Samhällsekonomisk analys av goda ljudmiljöer!

  Som ett led i en myndighetsgemensam strategi för goda ljudmiljöer har Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Boverket, Trafikverket och Folkhälsomyndigheten identifierat ett behov av att synliggöra samhällsekonomiska vinster med goda ljudmiljöer. Goda ljudmiljöer inkluderar att effekterna av buller såväl utomhus som inomhus hålls på en låg nivå. Anthesis Enveco genomför under hösten 2017 uppdraget där viktiga delmoment handlar om att få en helhetsförståelse för bullerproblemet, att identifiera samhällsekonomiska nyttor av att goda ljudmiljöer uppnås och att belysa vad ...

  Inlagd december 1, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt projekt: Cirkulär hantering av förorenade massor!

  Jordmassor – avfall eller resurs? 21 november startade projektet Cirkulär hantering av förorenade massor. I Sverige läggs ca 2 miljoner ton jordmassor varje år på deponier på grund av att de klassas som förorenade. Skulle dessa jordmassor kunna återanvändas i större utsträckning? Projektet syftar till att ta fram en mer tillförlitlig metod att klassa jordmassor för att bättre bedöma vilken typ av behandling och återanvändning som kan vara lämplig för jordmassorna. Samtidigt ska oacceptabla miljö- och ...

  Inlagd november 22, 2017 | Kategorier: Nyheter