Nyheter

 • Samhällsekonomiska analysers roll i miljömålsarbetet

  Anthesis har tagit fram en underlagsrapport till Naturvårdsverkets arbete med den fördjupade utvärderingen av miljömålen. Rapporten beskriver ett antal olika utmaningar vilka kan förklara varför det kan vara svårt att uppfylla vissa miljömål och hur samhällsekonomiska analyser kan adressera samt hantera dessa utmaningar. Läs rapporten i sin helhet här.

  Inlagd december 19, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt forskningsprojekt om vattenskydd

  Tillsammans med våra samarbetspartners på Chalmers Tekniska Högskola har vi tilldelats forskningsmedel från FORMAS för ett nytt forskningsprojekt som sträcker sig fram till 2021. Projektet kommer att handla om riskbaserad prioritering av vattenskydd som en del av ett hållbart samhällsbyggande, och går under arbetsnamnet WaterPlan. Syftet med detta projekt är att ta fram underlag för att möjliggöra välgrundade prioriteringar av skydd av dricksvattenresurser i Sveriges framtida samhällsbyggande. Inom projektet kommer svenska yt- och grundvattenresurser att karakteriseras ...

  Inlagd december 13, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Egil vann ”Hederspriset för energieffektivisering”

  Vi är stolta över vår medarbetare Egil Öfverholm som har vunnit det nyinstiftade Hederspriset för energieffektivisering: för lång och trogen tjänst inom hållbarhetsarbete och energieffektivisering. Priset delas ut av Energieffektivitetsföretagen (EEF) och kommer från och med nästa år att heta Egil Öfverholm-priset. Läs mer här: https://eef.se/egil-ofverholm-bidrar-till-en-mer-hallbar-varld-vinner-hederspriset-for-energieffektivisering/

  Inlagd december 12, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Vill du arbeta med miljöekonomiska analyser?

  Vi växer och söker nu en till två juniora medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Du kommer bland annat att arbeta med uppdrag inom ekonomisk värdering av miljön, konsekvens- och styrmedelsanalys med koppling till ekosystemtjänster och hållbar utveckling. Vi förutsätter att du är engagerad och nyfiken med ett stort intresse för miljö och nationalekonomi. Beroende på person och behov kan tjänsten vara heltid, deltid eller på timbasis. Du ska ha: - Relevant högskoleutbildning ...

  Inlagd december 10, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Årets ekonomipris

  Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne har delats ut till William Nordhaus ”för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys” och Paul Romer ”för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys.” Nordhaus publicerade år 1994 en klimatekonomimodell kallad DICE (Dynamic Integrated model of Climate and the Economy). Modellen är en utvidgning av Solows tillväxtmodell där han inkluderade effekterna av den globala uppvärmningen. Det lade grunden för de beräkningsmodeller som idag används i FN:s ...

  Inlagd december 9, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Förstärkning inom hållbar energi och hållbara städer

  Vi välkomnar Saga Ekelin till Anthesis. Saga har arbetat inom olika delar av energisektorn sedan mitten av 1980-talet och ger oss en rejäl kapacitetsförstärkning. Hon har en gedigen erfarenhet av energisystemanalyser, styrmedel för effektivare energianvändning, analys av energiåtgärders klimatpåverkan, energi- och klimatanalyser av energiförsörjningssystem m.m. Hon har stor erfarenhet både av att jobba med den offentliga och den privata sektorn. Saga kommer närmast från NCC, dessförinnan arbetade hon på WSP.

  Inlagd december 3, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Guide to valuing ecosystem services

  In 2015, Anthesis Enveco were commissioned by the Swedish EPA to develop a guide to valuing ecosystem services, aimed at government agencies, municipalities and businesses. The guide has been widely used in Sweden, and interest has been high to develop a version of the guide in English. This translation is finally here, and our client presented the report at COP14 in Egypt this week. Read the report here: http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6800/978-91-620-6854-7/  

  Inlagd november 30, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Ny utredning om styrmedel för plaståtervinning

  Sverige har som mål att ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. För att nå målet behöver förbränningen av plast minska och andelen plast som materialåtervinns behöver öka. Anthesis Enveco har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en utredning om möjliga styrmedel för att stimulera till ökad materialåtervinning av plast. Sex av Anthesis Envecos konsulter har på olika sätt varit inblandade i detta arbete. Rapporten visar att det finns en mängd olika lösningar för hur utformningen av miljöpolitiska ...

  Inlagd november 29, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Varför skräpar vi ner?

  Anthesis Enveco har, på uppdrag av Naturvårdsverket, genomfört en studie som syftar till att öka kunskapen om beteenden bakom nedskräpning av plast (läs rapporten här). Arbetet kommer att utgöra underlag för att föreslå styrmedel och åtgärder för att minska de negativa effekterna på marin miljö till följd av nedskräpning av plastavfall. Studien inkluderar en litteraturgenomgång, en enkätundersökning bland allmänheten, ett fokusgruppsmöte med ungdomar och intervjuer med aktörer. Studien visar bland annat att ...

  Inlagd november 9, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Ny organisation!

  Från fjärde oktober har Anthesis en ny organisation i Sverige. Åsa Soutukorva Swanberg och Tore Söderqvist lämnar sina roller som VD respektive styrelseordförande för att arbeta vidare i egen regi. Båda fortsätter som planerat i pågående uppdrag och Tore kvarstår som affilierad forskare. Vi önskar Åsa och Tore lycka till och ser fram mot ett fortsatt nära samarbete i uppdrag, anbud och forskningsprojekt. Marie Arnér, med ett förflutet bl.a. ...

  Inlagd oktober 9, 2018 | Kategorier: Nyheter