Nyheter

 • Välkommen till webbinarium 15 mars!

  Hur kan man beräkna lönsamhet av miljöåtgärder i vattendrag? Missa inte vårt kostnadsfria webbinarium om ett nytt verktyg som beräknar den finansiella och samhällsekonomiska lönsamheten av miljöförbättrande åtgärder i vattendrag! Webbinariet vänder sig till alla som arbetar med vattenmiljöfrågor på energiföretag, myndigheter och ideella organisationer, och som har intresse för ekonomiska analyser. Du deltar med din egen dator via en Skype-länk. Presentationen tar ca 20 minuter. Därefter finns det cirka 10 minuter ...

  Inlagd februari 21, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Carbon tax – the Swedish example!

  We are delighted to have been given the task to provide an overview of the Swedish tax on CO2 for the International Institute of Environment Japan (IIEJ). We seek to answer the question: What is the recipe for a successful implementation of a carbon tax? The work is based on interviews with key experts and includes a background to the tax, identification of major stakeholders and their incentives, and an assessment of impacts on GHG emissions ...

  Inlagd januari 23, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • ECOCOA – nytt forskningsprojekt om hur miljöpåverkan i kustområden kan kompenseras!

  Förra veckan kunde vi berätta att Anthesis Enveco tillsammans med Högskolan Kristianstad m.fl. deltar i ett nytt treårigt forskningsprojekt om ekologisk kompensation ur ett kommunperspektiv (läs mer här). Nu kan vi meddela den goda nyheten att vi även kommer att vara med i det treåriga forskningsprojektet ECOCOA, också detta på tema ekologisk kompensation. Projektet finansieras av Naturvårdsverket, leds av SLU och kommer att handla om hur negativ påverkan från verksamheter i kustområden kan lindras. ...

  Inlagd januari 17, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt forskningsprojekt om ekologisk kompensation!

  Anthesis Enveco deltar i treårigt forskningsprojekt om ekologisk kompensation ur ett kommunperspektiv. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och leds av Högskolan Kristianstad. Läs mer här.  

  Inlagd januari 12, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis fortsätter växa – nu rekryterar vi konsulter inom hållbar energi och hållbara städer!

  Vi söker två konsulter till vår verksamhet Hållbar energi och Hållbara städer. Vi ser gärna att båda har erfarenhet av att arbeta som konsult, och söker en person med minst ett par års arbetserfarenhet och en med längre erfarenhet. Anthesis är ett konsultföretag med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi arbetar ofta multidisciplinärt och erbjuder utredningar, projektledning, forskning och utbildning inom områdena hållbara städer, hållbar energi, miljö-/samhällsekonomi. Våra uppdragsgivare finns inom privat, ideell och offentlig ...

  Inlagd december 15, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt projekt: Samhällsekonomisk analys av goda ljudmiljöer!

  Som ett led i en myndighetsgemensam strategi för goda ljudmiljöer har Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Boverket, Trafikverket och Folkhälsomyndigheten identifierat ett behov av att synliggöra samhällsekonomiska vinster med goda ljudmiljöer. Goda ljudmiljöer inkluderar att effekterna av buller såväl utomhus som inomhus hålls på en låg nivå. Anthesis Enveco genomför under hösten 2017 uppdraget där viktiga delmoment handlar om att få en helhetsförståelse för bullerproblemet, att identifiera samhällsekonomiska nyttor av att goda ljudmiljöer uppnås och att belysa vad ...

  Inlagd december 1, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt projekt: Cirkulär hantering av förorenade massor!

  Jordmassor – avfall eller resurs? 21 november startade projektet Cirkulär hantering av förorenade massor. I Sverige läggs ca 2 miljoner ton jordmassor varje år på deponier på grund av att de klassas som förorenade. Skulle dessa jordmassor kunna återanvändas i större utsträckning? Projektet syftar till att ta fram en mer tillförlitlig metod att klassa jordmassor för att bättre bedöma vilken typ av behandling och återanvändning som kan vara lämplig för jordmassorna. Samtidigt ska oacceptabla miljö- och ...

  Inlagd november 22, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Energieffektiviseringens mervärden!

  Frukostseminarium den 24 november! De senaste åren har allt större fokus riktats på energieffektiviseringens mervärden. Energieffektivisering ger minskade växthusgasutsläpp, tryggare energiförsörjning, lägre levnadskostnader, bättre hälsa och välmående, ökad industriell produktivitet, minskade lokala luftföroreningar. I ett av de projekt som finansierats av Energimyndigheten har en modell tagits fram som synliggör energieffektiviseringens mervärden. Agneta Persson, som är vår expert inom hållbara energisystem och hållbara städer, var med och tog fram modellen och presenterar arbetet vid ett frukostseminarium ...

  Inlagd november 16, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Enveco är med på C/O City konferensen 17 nov!

  Intresserad av värdering av ekosystemtjänster? På C/O Citys konferens den 17 november (kl. 11:15 under valbara sessioner - pass 1) har du chansen. Då håller Åsa Soutukorva Swanberg och Linus Hasselström tillsammans med Naturvårdsverket i övningen "Synliggör naturens gratisarbete – prova på att värdera ekosystemtjänster."

  Inlagd oktober 30, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Workshop om ekosystemtjänster!

  Blekinges kustmiljöexperter: Kommunicera bättre och mer strukturerat om ekosystemtjänster! I veckan höll vi en workshop på Länsstyrelsen i Blekinge om ekosystemtjänster i kustområdet. Deltagare från kommuner, näringsliv och länsstyrelse hade samlats för att diskutera värdet av Blekinges ekosystemtjänster. Vi fick många nya infallsvinklar och bra input från deltagarna! Inte minst lyftes det stora värdet av ökad kommunikation och kunskap om naturens värden fram. Detta behövs på alla nivåer och i många olika former, alltifrån att ta ...

  Inlagd oktober 19, 2017 | Kategorier: Nyheter
Page 1 of 71234567