Nyheter

 • Nya småhus alltmer energieffektiva

  Innovationsklustret BeSmå arbetar med en rad olika projekt för att nya småhus ska bli allt mer energieffektiva. Ett av dessa projekt handlar om utveckling av kombinerade för energieffektiva värme- och ventilationssystem för småhus i ett nordiskt klimat. Projektet leds av Agneta Persson, Anthesis, och fem olika konsortier utvecklar nya energieffektiva lösningar. På BeSmås årskonferens 2018-10-03 kommer alla de nya lösningarna att presenteras. Där kommer också presentationer ges om uppdateringar av byggreglerna, mervärden av energieffektivisering, beteendeekonomi m.m. Läs ...

  Inlagd augusti 15, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Bekämpning av almsjuka på Gotland – socioekonomiska konsekvenser?

  Anthesis Enveco har på uppdrag av Naturvårdsverket under perioden januari-maj 2018 genomfört en utvärdering av socioekonomiska konsekvenser av det EU finansierade projektet LifeELMIAS (2013-2018). Inom projektet LifeELMIAS har kartläggning av almsjukans spridning skett och bekämpningsinsatser genomförts för att rädda Gotlands almar, framförallt i skyddade områden. Syftet med uppdraget var att förbättra den generella kunskapen om vilka socioekonomiska konsekvenser ett Life-naturprojekt kan medföra samt att öka förståelsen för hur olika grupper har påverkats av projektet, både ...

  Inlagd juni 12, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Giftig industrimark blir grön park!

  Från kraftigt förorenad industrimark till ett välbesökt friluftsområde, en utveckling som norra delen av BT Kemi-området i skånska Teckomatorp redan genomgått. Nu står den återstående södra delen av området på tur för att saneras efter ett forskningsprojekt i vilket Anthesis Enveco deltar. Projektet leds av Chalmers tekniska högskola och har bedrivits i samarbete med Svalövs kommun. https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Giftig-industrimark-blir-park.aspx 

  Inlagd maj 22, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Presentation från Trähusdagarna!

  På Trähusdagarna i Jönköping den 14–15 mars presenterade Agneta Persson projektet Gemensam utveckling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat som genomförs inom BeSmå. Fem småhustillverkare och fem tillverkare av värme- och ventilationssystem samverkar för att hitta nya lösningar. Agneta berättade om hur långt de har kommit inom projektet och om de fem system som håller på att utvecklas. Projektet avslutas i slutet av 2018 och förväntas resultera i ett ...

  Inlagd april 9, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Ny rapport om den svenska koldioxidskatten!

  Vi har under vintern, som underkonsult till Borg & Co, skrivit en rapport om den svenska koldioxidskatten för det japanska forskningsinstitutet Institute of Energy Economics, Japan (IIEJ). Syftet med rapporten var att beskriva hur införandet av skatten gick till samt hur den utvecklats över åren. Några viktiga slutsatser: -Införandet av skatten förenklades genom att det var en del av en stor skattereform och att industrin fram till 2018 betalade en lägre nivå. -Det fanns en acceptans bland ...

  Inlagd mars 29, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Granskning av samhällsekonomiska analyser!

  De senaste åren har vi på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört ett flertal granskningar av samhällsekonomiska analyser med syfte att bidra till ökad kvalitet. Vår senaste granskning gjordes av Henrik Scharin

  Inlagd mars 23, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Webbinarium – Att beräkna lönsamheten av miljöåtgärder i vattendrag

  Idag höll vi ett kostnadsfritt webbinarium om ett nytt verktyget för att beräkna den finansiella och samhällsekonomiska lönsamheten av miljöförbättrande åtgärder i vattendrag. Verktyget är ett resultat av forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten som Anthesis Enveco har deltagit i. Verktyget är Excel-baserat och kan laddas ned från Energiforsks hemsida. Webbinariet vände sig till alla som arbetar med vattenmiljöfrågor på energiföretag, myndigheter och ideella organisationer, och som har intresse för ekonomiska analyser. Det hölls av ...

  Inlagd mars 15, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Slutseminarium för SPEAK-programmet!

  Miljöbedömning för hållbar utveckling Mer ekosystemtjänstanalyser och andra förslag för att stärka miljöbedömning som ett verkningsfullt verktyg i planeringen för hållbar utveckling har tagits fram av forskningsprogrammet SPEAK (Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge). 14 mars var det slutseminarium på Naturvårdsverket för SPEAK, där ca 40 deltagare bland annat diskuterade förslag som tagits fram inom programmet. Från Anthesis Enveco har Tore Söderqvist och Jenny Wallström medverkat i forskningen ...

  Inlagd mars 15, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Stefan!

  Stefan Johansson är nyanställd som analytiker inom hållbar energi och hållbara städer Stefan är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med en examen inom Miljöledning, Materialteknik och Industriell Ekologi. Under 2018 kommer han att avlägga teknologie doktorsexamen om hur man på ett transparent och trovärdigt sätt kan skapa klimatpositiva stadsdelar. Stefan har mångårig erfarenhet av att arbeta med klimatfrågan på en lokal nivå, främst inom städer, stadsdelar, ...

  Inlagd mars 9, 2018 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen till webbinarium 15 mars!

  Hur kan man beräkna lönsamhet av miljöåtgärder i vattendrag? Missa inte vårt kostnadsfria webbinarium om ett nytt verktyg som beräknar den finansiella och samhällsekonomiska lönsamheten av miljöförbättrande åtgärder i vattendrag! Webbinariet vänder sig till alla som arbetar med vattenmiljöfrågor på energiföretag, myndigheter och ideella organisationer, och som har intresse för ekonomiska analyser. Du deltar med din egen dator via en Skype-länk. Presentationen tar ca 20 minuter. Därefter finns det cirka 10 minuter ...

  Inlagd februari 21, 2018 | Kategorier: Nyheter
Page 1 of 812345678